Advert

HAYVANCILIK DESTEKLEME TEBLİĞİ YAYIMLANDI

10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ‘2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Desteklerine İlişkin Karar’da yer alan Hayvancılık Desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan T

HAYVANCILIK DESTEKLEME TEBLİĞİ YAYIMLANDI

10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ‘2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Desteklerine İlişkin Karar’da yer alan Hayvancılık Desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan Tebliğ (Tebliğ No: 2021/43), 7.12.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam: "Bu Tebliğin amacı; Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir. Bu kapsamda İlimizde uygulanacak desteklemelerse aşağıdaki gibidir;

Buzağı/ dişi manda/ malak desteklemesi, programlı aşıları tamamlanmış 4 ay ve üzeri yaşta ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 370 TL/ baş, etçi ve kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabii tohumlamasından doğan buzağılarına 600 TL/ baş ödenir. Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılır. Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılır. Döl kontrolü kapsamındaki boğalardan suni tohumlamadan doğan buzağılardan ilave 50 TL/ baş destek ödenir. Dişi mandalara 250TL/ baş, soy kütüğüne kayıtlı mandalara ilave 200 TL/ baş, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/ baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/ baş, suni tohumlamadan doğan malaklara ise ayrıca ilave 250 TL/ baş destek ödenir.

Başvurular, buzağı desteklemesi için birinci dönem için 31/12/2021 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 1/4/2022- 15/6/2022 tarihleri arasında yapılır. Malak desteklemesi birinci dönem başvurular 31/12/2021 tarihine kadar ve ikinci dönem başvurular da 1/7/2022-1/8/2022 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Dişi manda desteklemesi için başvurular 31/12/2021 tarihine kadar yapılır. Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi; Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 TL/ baş destek ödenir. Buzağı desteklemesi başvurusu olmayan işletmeler 1 Şubat 2021'e kadar üyesi bulundukları damızlık sığır yetiştiricileri İl birlikleri aracılığıyla il/ ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi; Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye yetiştiriclerin Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyunlarına 20 TL/ baş, anaç keçilerine 35 TL/ baş, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL/ baş, göçer yetiştiricileri göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçilerine ilave 2 TL/ baş ödenir. Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 17/12/2021 tarihine kadar başvurur. Birlik, 5/11/2021 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtları esas alır. Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri almış oldukları başvuruları 17/12/2021 tarihine kadar KKBS ’ye kaydeder ve KKBS’ den aldıkları üyelerinin isim ve işletme bilgilerini içeren listeleri 24/12/2021 tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne iletir.

Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi; bir önceki yılın anaç koyun keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının destekleme yılında anaç koyun ve keçileri vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla 125 TL/ baş destek ödenir. Arılı kovan desteklemesi; Bakanlık Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/ yetiştirici örgütlerine üye veya üye olmayan üreticilere arılı kovan başına 20 TL Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödenir. Arıcılar, onaylatmış oldukları başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ ilçe müdürlüğüne bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde başvurur.

Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği; 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelerine veya sürü yöneticilerine 6.000 TL olarak ödenir. Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürüsünü otlatan çoban tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvurular tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar; 14/1/2022 tarihinde son bulur. Düve alım desteği, en az 1 baş en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40’ ı kadar destekleme ödemesi yapılır. Başvurular, işletme sahibi tarafından işletmenin kayıtlı olduğu il/ ilçe müdürlüklerine yapılır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.

Besilik erkek sığır desteklemesi; Bakanlık Hayvancılık Bilgi sistemine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1- 200 baş arası (200 baş dahil) Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim fiyatı üzerinden 250 TL/ başı geçmeyecek şekilde ödeme yapılır. Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine büyükbaş hayvan atıkları için 1000 TL/ baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/ baş, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 1.5 TL/ baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/ baş destek ödenir. Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi yapılır.

Hastalıktan ari işletme desteği; sağlık sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde (Yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki, 6 ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için yetiştiricilere 450 TL/ baş ödeme yapılır. hayvan başına destekleme ödemesi yapılır. Onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki, ari işletme desteği alan tüm sığırlar için yetiştiricilere ilave 100 TL/ baş destekleme ödemesi yapılır. Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına başvuruda bulunan yetiştiriciler, hastalıktan ari işletme desteğine de başvurmuş sayılırlar.

 

Desteklerin üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diler, daha detaylı bilgi için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211207-4.htm ilgili karara ilişkin linkten yararlanabileceklerini hatırlatırım.” dedi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
ALAÇAMLI GENÇLER İZCİLİK KAMPINDA BULUŞTU
ALAÇAMLI GENÇLER İZCİLİK KAMPINDA BULUŞTU
SAMSUN VALİLİĞİNE ORHAN TAVLI ATANDI
SAMSUN VALİLİĞİNE ORHAN TAVLI ATANDI