Advert

KAYMAKAM KILIÇ: DEFNE EKİM ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Yakakent için önemli bir gelir kaynağı haline gelen defne ekim alanlarında incelemede bulundu.

KAYMAKAM KILIÇ: DEFNE EKİM ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Kaymakam Kılıç, İlçe Tarım Müdürü Osman Akman, Çamgölü Orman İşletme Şefi Gökçe Kazaz, Yakakent Orman İşletme Şefi Burak Yayla ile birlikte Tarım Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle ilçemizde vatandaşlarımız için önemli bir gelir kaynağı haline gelen defne ekim alanlarında incelemede bulunarak ilçemize yeni defne yetiştirme sahalarının kazandırması için sahada tespitlerde bulundu.

Konu ile il­gi­li ko­nu­şan Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, “Ya­ka­kent halkı eko­no­mik olarak iklim ko­şul­la­rı­na uygun ol­ma­sın­dan do­la­yı son yıl­lar­da çift­çi­le­ri­mi­zin def­ne­yap­ra­ğı top­la­ma­ya il­gi­si art­mış­tır. İlçe ge­ne­lin­de 641 hek­tar di­ki­li doğal defne alanı mev­cut­tur. Yıl­lık yaş yap­rak ola­rak hasat edi­len def­ne­yap­ra­ğı, iş­len­dik­ten sonra kuru ola­rak sa­tı­şa sevk edil­mek­te­dir. Halka belli dü­zey­de gelir elde edil­mek­te­dir. Özel­lik­le As­ma­pı­nar, Yas­sı­dağ, Mer­kez, Gün­düz­lü, Küp­lü­ağ­zı, Ye­şil­köy ve Kozköy ma­hal­le­le­rin­de defne, orman için­de ve tarla sı­nır­la­rın­da doğal ola­rak ye­tiş­mek­te­dir. Bu bağlam­da, İlçe­miz eko­no­mi­si­ne al­ter­na­tif ürün ola­bi­lecek defne ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ni ar­tır­mak, çift­çi­le­ri­mi­zin daha çok verim ala­bil­me­si için Kay­ma­kam­lı­ğı­mız Ku­rum­la­rın­ca ça­lış­ma­la­rı­mız tam hı­zıy­la devam etmek­te­dir. İlçe­miz, yeşil ile ma­vi­nin ku­cak­laş­tı­ğı ender kö­şe­le­rin­den biri olan ve Sam­sun İl'inin de­ni­ze sıfır tek il­çe­si­dir dedi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
ALAÇAMLI GENÇLER İZCİLİK KAMPINDA BULUŞTU
ALAÇAMLI GENÇLER İZCİLİK KAMPINDA BULUŞTU
SAMSUN VALİLİĞİNE ORHAN TAVLI ATANDI
SAMSUN VALİLİĞİNE ORHAN TAVLI ATANDI