Advert

Şehit Erdal Bolat ÇPA Lisesi Avrupa Yolcusu

İlçemiz liselerinden Şehit Erdal BOLAT Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan AB Erasmus + projesi yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olmuştur.

Şehit Erdal Bolat ÇPA Lisesi Avrupa Yolcusu

Avrupa Birliği proje faaliyetlerinden olan Erasmus + Programı Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında 2018 yılı Teklif Çağrısı döneminde sunulan “Çok Programlı Liselerde Devamsızlığın ve Erken Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik AB Vizyonu Doğrultusunda Okul Ortamı Oluşturma” başlıklı proje teklifi, uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş ve 13.176 Avro hibe desteği ile kabul edilmiştir.

Proje başvurusu içerik değerlendirmesi sonucunda Türkiye genelinde 4019 proje başvurusu içerisinden yüzde üçlük dilime girmeyi başarmış 91,00 puan alarak, kabul edilen 166 projeden biri olmuştur. Samsunda kabul edilen iki projeden biridir.

Proje hakkında Okul Müdürü Abdulkerim Açıkgöz şu açıklamalarda bulundu, Okulumuzun misyonu çerçevesinde belirlenen kurumsal vizyonumuz rehberliğinde ulaşmayı amaçladığımız hedeflere göre stratejik planlar hazırlamaktayız. Son stratejik planımızda belirlenen en önemli problemlerimizden biri öğrenci devamsızlığı ve erken okul terkidir. Son beş yıl içerisinde öğrenci sayımız 382'den 121'e düşerek %68 oranında azalmıştır. Öğrenci sayımızın azalması dolayısıyla mevcut potansiyelimizin sadece %40'ını kullanabilmekteyiz.

Bu problemin çözümü için kurumsal kaynaklarımızla birçok faaliyet gerçekleştirdik. Ancak etkili ve kalıcı bir çözüm oluşturamadık. Problemimizin çözümünde faydalanabileceğimiz ulusal düzeyde kaynak araştırdık. Araştırmamız sonucu öğrenci devamsızlığı ve erken okul terkinin ülkemizin de en önemli sorunlarından biri olduğunu tespit ettik. Lakin bu problemin çözümü için ortaya konmuş planlı bir çalışma olmadığını gördük. Ulusal kaynaklarla çözemeyeceğimizi fark ettiğimiz problemimizi AB düzeyinde bir proje hazırlayarak çözmeyi kararlaştırdık. Ülkemizde erken okul terki oranı %38 iken AB bu oran ortalama %15'tir. AB bu oranı 2020 yılına kadar %10'a düşürmeyi hedeflemektedir.

Projemiz okulumuz Elektrik Teknolojisi öğretmenimiz Özcan Çıkrıkcı ve Matematik öğretmenimiz Betül AKSU koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Projemiz hazırlık, yurt dışı hareketliliği, uygulama, yaygınlaştırma ve değerlendirme kısımlarından oluşan bir plan çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Yurt dışı hareketliliğimiz 2019 yılı içerisinde 8 günlük programla, 6 katılımcıyla, eğitim, gözlem, kültürel paylaşım gibi faaliyetler gerçekleştirilerek yapılacaktır. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz hareketlilik ve işbirliği faaliyetleri şu şekildedir:

AB eğitim sistemiyle Türkiye'deki eğitim sisteminin karşılaştırılmasını, erken okul terkini önlemede yardımcı olabilecek yenilikçi öğretim metotlarını, yaratıcı eğitim tekniklerini, görsel sunum becerilerini ve sınıf iklimi oluşturma tekniklerini kapsayan bir eğitim programı gerçekleştirilecektir. Kurumumuza örneklem oluşturabilecek bir eğitim kurumuna ziyaret gerçekleştirilecektir. Bu ziyaret sırasında kurumun fiziksel özellikleri (sınıfları, sosyal alanları, spor alanları, kütüphanesi, laboratuvarları vb) incelenecektir.  Eğitim faaliyetleri gözlemlenecektir. Yönetici, öğretmenleri ve okul psikologları ile görüşülecektir.

Projemizin ana hedefi öğrenci devamsızlığı ve erken okul terki problemine etkili ve kalıcı bir çözüm oluşturmaktır. Okulumuzun stratejik planı yaptığımız bu çalışmalar doğrultusunda AB stratejilerine uyarlanacaktır. Yöneticilerimiz çağın gereklerine uygun, AB vizyonuna hâkim, etkili liderlik becerilerine sahip, yenilikçi bir anlayışla çalışan bireyler olma yolunda büyük ilerlemeler kaydedeceklerdir. Öğretmenlerimiz kişisel ve mesleki olarak gelişeceklerdir. Bu sayede mesleklerinde daha başarılı bir konuma geleceklerdir. Öğretmenlerimizin kazanacağı mesleki bilgi ve beceriler sayesinde öğrencilerimiz daha demokratik bir sınıf ortamında, katılımcı bir eğitim anlayışıyla, yenilikçi öğretim yöntem ve teknikleriyle eğitim alma imkanı kazanacaklardır.

Öğrencilerimiz daha pozitif bir okul ikliminde eğitim alacakları için kazanacakları akademik başarının yanında, okulumuzda bulunmaktan keyif alacaklardır. Bu sayede devamsızlık yapma eğilimleri azalacaktır. Erken okul terki yapma ihtimali bulunan öğrenci sayımız azalacaktır. Projemizin gerçekleşmesi durumunda okulumuzun kazanacağı değerler sayesinde ilçemizde liseye devam etmeyip erken okul terki yapan bireyler tarafından görünürlüğümüz artacaktır. Okulumuz hakkında olumlu görüş geliştireceklerdir. Bu sayede bu bireyler içerisinden birçoğu eğitimlerine okulumuzda devam etmek isteyeceklerdir. Eğitim alanlar da akademik seviyelerini yükseltecek, mesleki bir eğitim alacak, ülkemizin ihtiyacı olan işgücü içerisine katılacak ve toplumsal problemlerimizin azalmasında rol alacaklardır.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ SÜRÜYOR
GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ SÜRÜYOR
ŞİRİNKÖYDE İFTAR
ŞİRİNKÖYDE İFTAR